Circle Image

Linkovi /linksLinkovi /links
Linkovi /links
Jevrejska Opstina Zemun

Jevrejska Opstina Zemun ...

Čitaj više
Linkovi /links
Jevrejska Opstina Beograd

Jevrejska Opstina Beograd ...

Čitaj više
Linkovi /links
Židovska Opcina Rijeka

Židovska Opcina Rijeka ...

Čitaj više
Linkovi /links
Židovska Opcina Zagreb

Židovska Opcina Zagreb ...

Čitaj više
Linkovi /links
Sefarad '92

SEFARAD 92 : Zbornik radova [sa znanstvenog skupa], Sarajevo 11. - 14. septembar 1992 [Institut za Istoriju] ...

Čitaj više
Linkovi /links
CENDO

Istraživački i dokumentacijski centar CENDO surađuje i prati rezultate istraživanja, literaturu, publikacije, događaje i novosti u brojnim srodnim organizacijama i institucijama, osobito onima ko ...

Čitaj više
Linkovi /links
Steven Spielberg Jewish Film Archive

Steven Spielberg Jewish Film Archive ...

Čitaj više
Linkovi /links
Jasenovac Research Institute

The Jasenovac Research Institute is a non-profit human rights organization and research institute committed to establishing the truth about the Holocaust. ...

Čitaj više
Linkovi /links
Simon Wiesenthal Center

The Simon Wiesenthal Center is an international Jewish human rights organization dedicated to repairing the world one step at a time... ...

Čitaj više
Linkovi /links
European Jewish Congress

European Jewish Congress ...

Čitaj više
Linkovi /links
American Jewish Committee

American Jewish Committee ...

Čitaj više
Linkovi /links
European Union of Jewish Students

European Union of Jewish Students ...

Čitaj više


Datum
24th of Kislev, 5784
December 8, 2023
Jevrejski kalendar

Haggadah
Haggadah

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevsha Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti

Čitaj više

Downloads
Jevrejski Glas

Link

Downloads
SaLon

Link