Circle Image

Istorija


Istorija
Jevrejski umjetnici XX stoljeća u BiH

Nisam namjeravala uzeti učešća na ovom skupu, ali kada smo prije dva dana saznali da zajednički katalog izložaba priređenih u okviru manifestacije "Sefard '92" neće biti &sc ...

Čitaj više
Istorija
Mjesto Bosanske Sefardske Zajednice u Sefardskim Zajednicama Europe

Štovani gospodine Predsjedniče,  Štovani uglednici,  Dame i gospodo, drage kolege  Ovo uvodno predavanje na ovako uglednom skupu i u ovakvim ratnim prilikama otpoče ...

Čitaj više
Istorija
Historija Bosanskih Jevreja Mose Atijasa - Zeki Efendije

Pa ipak, po mnogo čemu ti kamenovi su i osobeni i kazuju ponešto ne samo o mrtvima nego i o živima. Oni starinski belezi sa isključivo hebrejskim natpisima stoje po strani, neobični oblikom ...

Čitaj više
Istorija
Travnički Jevreji

Kada su se prvi Jevreji doselili i nastanili u Travniku ne može se sa sigurnošću ustanoviti jer ne postoje vjerodostojni zapisani podaci. Sve što je bilo u Jevrejskoj opštini od ...

Čitaj više
Istorija
O istoriji Jevreja BiH

Jevrejske kolonije na Balkanskom Poluostrvu vrlo su česte već u XII veku. Svi grčki gradovi i primorska mesta Maćedonije imaju svoje jevrejske opštine, s posebnom organizacijom, i dozvoljav ...

Čitaj više
Istorija
Jevrejska društva u Sarajevu (iz istorije)

Vrlo je vjerovatno da su Jevreji i za vrijeme Turske osnovali neka društva. No o tome netnamo sigurnih podataka. Tek dolaskom Austrije u Bosnu počinju da se osnivaju jevrejska društva u ...

Čitaj više
Istorija
Sjećanje na Hanigun i Liru

Već krajem 1933. godine objavljen je proglas u Hitlerovoj Njemačkoj da tko od Jevreja želi da se iseli iz Njemačke da će odmah dobiti pasoš. Mnogi koji su imali sredstva, ili nekoga u inoz ...

Čitaj više
Istorija
Jevrejske Zajednice van Sarajeva

U Bosni i Hercegovini prije rata 1941. g. živjelo je 14.710, u Sarajevu 11400, a u svim ostalim mjestima oko 3 310. Postanak jevrejskih zajednica skoro je u svim većim varošima bosanskoherceg ...

Čitaj više
Istorija
Spomenik u Visokom

Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma Jevrejima iz Visokog  U Visokom, gradiću nedaleko od Sarajeva, 19. avgusta 1979. godine otkriven je spomenik Jevrejima palim borcima i žrtvam ...

Čitaj više
Istorija
Otkrivanje spomen-obilježja travničkim Jevrejima

Otkrivanje spomen-obilježja travničkim Jevrejima  Na vrlo svečan način, uz puno odažavanje pijeteta poginulim, ubijenim i umrlim Jevrejima za vrijeme drugog svjetskog rata, 30. septembra ...

Čitaj više
Istorija
Jevreji Travnika

Bilo je svakome jasno, da u gradu u kome su prvi Jevreji prije više od dvjesta gođina počeli da grade gnijezda za porodice koje su rasle, ne može i neće više nijedan ostati. Nekoliko ...

Čitaj više
Istorija
Prvi Jevreji u Travniku

Kada su prvi Jevreji doselili i nastanili se u Tpavniku ne može se sa sigurnošću ustanoviti jer ne postoje vjerodostojni zapisani podaci. Sve što je bilo u Jevrejskoj opštini gd ...

Čitaj više


Datum
15th of Tishrei, 5784
September 30, 2023
Jevrejski kalendar

Haggadah
Haggadah

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevsha Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti

Čitaj više

Downloads
Jevrejski Glas

Link

Downloads
SaLon

Link