Circle Image

Istorija


Istorija
Nacionalno budjenje u Travniku

Do kraja XIX stoljeća približno, ne samo odgoj djece i omladine, nego i sam život odraslih Jevreja Travnika, kao i njihov društveni poredak, zasnivao se je još na patrijarhalnoj i rel ...

Čitaj više
Istorija
dr Bernard Zauderer - Travnik

Jedan od prvih ljekara Jevreja neposredno poslije okupacije Dosne i Hercegovine bio je i dr Bernard Zauderer, dugogodišnji okružni liječnik i sanitetski inspektor u Travniku. Ne samo u travni ...

Čitaj više
Istorija
Travnik - populacija

Prema pričanju starijih koji su se sjećali Okupacije, kao i na osnovu pisane dokumentacije, može se zaključiti, da je u Travniku onda bila dosta velika i jaka vjerska zajednica Jevreja samo Sefara ...

Čitaj više
Istorija
Travnik početkom XX vijeka

Vezirski grad Travnik leži u kotlini, kojom protiče mala rijeka Lašva sa čijih se obala dižu obostrano obronci brda. Sa zapada na desnoj strani rijeke od Pirote dižu se Bojna, Vilenica, Os ...

Čitaj više
Istorija
Travnik i jevreji

Prije i poslje prvog svjetskog rata Jevreji su najviše stanovali na Glavnoj ulici, koja se poslje oslobodjenja zvala ulica Kralja Petra. Sa zapada prema centru grada u toj ulici su stanovale sl ...

Čitaj više
Istorija
Život i običaji u Travniku

U Travniku, kao i u drugim bosanskim građovima /vjerojatno i cijeloga Balkana/ bio je život Jevreja-Sefarada poslije izgona iz Spanij'e od 16. vijeka, strogo patrijarhalan. Dok nisu naučili jez ...

Čitaj više
Istorija
Nosač Samuel

Ni otac, ni maćeha, ni brat Jakov nisu pomišljali na Saručinu udaju, a Saručine drugarice imale su već i po dvoje, neke čak i po troje djece.  Saruči se često otimao težak uzdah ...

Čitaj više
Istorija
Aškenazi u BiH

Dr Julije Hahamović AŠKENAZI U BOSNI I HERCEGOVINI   O TOME da je u Bosni, pre sefardske imigracije u toku 16. stoleća bilo jevrejskih porodica, prema M. Levi-u1) i nekim drugim i ...

Čitaj više


Datum
15th of Tishrei, 5784
September 30, 2023
Jevrejski kalendar

Haggadah
Haggadah

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevsha Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti

Čitaj više

Downloads
Jevrejski Glas

Link

Downloads
SaLon

Link