Circle Image

Download

Conference Jews and Bosnia and Hercegovina, October 12,13 2015

Conference Jews and Bosnia and Hercegovina,
1565 - 2015
Sarajevo, 12‐13 October 2015
Programme

Download
Konferencija Jevreji i Bosna i Hercegovina 12.-13.10.2015.

Konferencija Jevreji i Bosna i Hercegovina, 1565. - 2015.
Sarajevo, 12.-13.10.2015.g.
Program rada

Download
Prorok Muhamed i Jevreji

Krajem 6. i pocetkom 7. veka geopoliticku sliku Bliskog istoka karakteriše
iscrpljujuci politicki i ratni sukob dva carstva cije su moci nesumnjivo slabile,
iscrpljene viševekovnim, pre svega medusobnim ratovima. Bila je to Vizantija,
koja je još uvek kontrolisala prostor Male Azije sa centrom u Konstantinopolju
(današnji Istambul) i njene provincije na prostoru Levanta, Palestine i severne
Afrike (današnja Sirija, Liban, Izrael, Egipat i Libija).
Sa druge strane to je još uvek mocno perzijsko carstvo, ali daleko od one
moci koju je imalo iz vremena pre i pocetkom nove ere. Jedan od poslednjih
uspešnih vojnih pohoda protiv Vizantije (protiv vizantijskog cara Iraklija, 610.-
641.g.) ce imati perzijski car Hozroje II (590/91.- 628.g.) koji 611. godine
osvaja Antiohiju, 612.g. Cezareju, 613.g. Damask, 614.g. Jerusalem i 616.g.
Aleksandriju. Upravo osvajanje Jerusalema ponovo i po poslednji put do puno
vekova kasnije, vraca na politicku i vojnu scenu Jevreje u njihovoj domovini
Judeji (Izraelu). Naime, kao neformalni saveznici Perzije još od vremena kralja
Kira II (Kir Veliki, 559.- 530.g.p.n.e.) koji je omogucio povratak Jevreja iz
vavilonskog ropstva u Judeju, i perzijskog kralja Darija I Velikog (522.-
486.g.p.n.e.) koji je pomogao obnovu jevrejskog Hrama u Jerusalemu
516.g.p.n.e.

Download
Jevreji, kao proroci u Kuranu

Prema muslimanskom verovanju, Kur’an je poslednja Božija (Allahova) objava u obliku knjige predata covecanstvu preko poslednjeg Božijeg Poslanika – Muhameda.
„Allah (Bog) je (jedan), nema boga osim Njega, (koji) vjecno živi i vlada (svim stvorenjima). Objavio ti je Knjigu s Istinom, potvrdujuci ono što je prije (objavljeno). Prije je objavio Tevrat (jevrejsku Toru - Stari zavet) i Indžil (hrišcanska Jevandelja – Novi zavet) kao uputu ljudima, a objavio je (i) Furkan (jedan od naziva za Kur’an). Teška kazna (ceka) one koji ne vjeruju u Allahove znakove. Allah je mocan (i) kažnjava.“ (Kur’an, poglavlje /sura/ 3, ajeti 1-4).

Download
Sudbina višegradskih Jevreja

Sudbina višegradskih Jevreja – Andrićevih junaka u romanu „Na Drini ćuprija“

Istorija višegradskog kraja duga je i zanimljiva iako nije uspjela sačuvati iz svake epohe značajne spomenike. Vremena su učinila svoje  i trajno oštetila ili izbrisala tragove prošlosti, a tome je svakako doprinio i ljudski nemar, nerazumjevanje i neznanje. Zbog toga je ostalo vrlo malo sačuvanih materijalnih dokaza o prošlosti mjesta, značajnim periodima i ljudima, o značajnim objektima i građevinama.

Mnogo toga lijepog i neponovljivog je oštećeno i uništeno - to je, u velikoj mjeri uslovljeno i položajem mjesta koje je uz granicu, gdje su se uvijek sudarali interesi velikih i moćnih država, gdje se stanovništvo poslije ustanaka, ratova i drugih nemirnih godina raseljavalo i mijenjalo, i uništavalo se prethodno stvoreno i izgrađeno.

Ipak se nešto održalo i do danas da svjedoči o bogatstvu kulturnog i istorijskog nasljeđa ovog kraja.

Iako je Višegrad po istorijskim dokumentima stari srednjovjekovni grad, položaj  i postanak današnjeg Višegrada, na obalama Drine  i Rzava, u najužoj su vezi sa gradnjom velikog kamenog mosta, 1571. godine. Most, koji je zajedničko djelo dva genija svog doba, velikog vezira Mehmed – paše Sokolovića i velikog graditelja Mimar Sinan Kodža, sagrađen je na strateški veoma važnom mjestu te je prvi put plahovita planinska rijeka ukroćena i premoštena. Ostalo je sve istorija.

Svjetski poznat postao je zahvaljujući Ivu Andriću, koji je svojim romanom ukazao na svevremenost i neuništivost ove građevine. Most Mehmed - paše Sokolovića je zbog svog značaja, monumentalnosti i ljepote uvršten, 2007. godine, na UNESCO-vu listu svjetske baštine.

... ... ...

Divna Vasić
(Profesor, JU SŠC „Ivo Andrić“, Višegrad)

Download
Almanah Jevrejske zajednice „Prijatelji La Benevolencije“ - London 1992 - 2012

Drage moje, dragi moji

Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vam u ime cijelog tima - Branka Danon, Branko Danon, Leon Danon, Mia Kordic, Gordana Jolić, Boris Montiljo, Borisa Ristić, Olivera Ristić, Ana Smiljanić, Jadranka Smiljanić, Miroslav Smiljanić, Darija Stojnić, Dragan Ungar i Dejan Stojnić -  mogu predstaviti

Almanah Jevrejske zajednice „Prijatelji La Benevolencije“ - London 1992 - 2012

koji je objavljen u Londonu. Almnah je urađen na dva jezika na 61 stranici i „pokriva“ period od 1992, kada je predhodnica sarajevskih Jevreja stigla u London, do danas. Pošto je veoma bogato ilustrovan, fajl je veličine oko 6,35MB, pa se malo strpite poslije klika.

Nadam se da ćete uživati u „listanju“.

Dejan Stojnić

Download
Filling Lexical Gaps

Filling Lexical Gaps: Spanish as Ibn Verga's First Language of Reference by Eliezer Papo

Download
Od jezičkog zamora do jezikoumorstva ili..

Od jezičkog zamora do jezikoumorstva ili...
...o uticaju srpsko-hrvatskog na bosanski govorni jevrejsko-španski jezik

 Eliezer Papo

Download
Glosar Judaizma

Glosar Judaizma

Download
The life story of ribi Dawid ben Yaaqov Pardo

The life story of ribi Dawid ben Yaaqov Pardo

Download
Smrtna kazna u Judaizmu kroz vijekove

Smrtna kazna u Judaizmu kroz vijekove

Download
Religious perspective

Religious perspective

Download
SERBO-CROATIAN INFLUENCES ON SPOKEN BOSNIAN JUDEO-SPANISH

SERBO-CROATIAN INFLUENCES ON
SPOKEN BOSNIAN JUDEO-SPANISH

Download
Menschenrechtein Bosnien und Herzegowina: Wissenschaft und Praxis

Menschenrechtein Bosnien und Herzegowina: Wissenschaft und Praxis

Download
Menora - Zbornik radova Jevrejska umetnost i tradicija

Menora - Zbornik radovaj Jevrejska umetnost i tradicija

Download
RIBI SHELOMO IBN VERGA

RIBI SHELOMO IBN VERGA I EL NASIMIENTO
DE LA IDEA DE LA RELATIVITA DE LAS
RELIJIONES KOMO UNA DE LAS REPUESTAS
A LA TRAUMA DE LA EKSPULSION DE LOS
DJIDIOS DE ESPANYA

Download
Bosanska sefardska ženska medicina

Rad Tamar Alexandera i Eliezera Papo na temu bosanske sefardske ženske medicine

Download
Oskar Davičo

Prilog uz Jevrejski glas - oktobar 2009. godine

STOGODIŠNJICA ROĐENJA 
I DVADESETOGODIŠNJICA
OD SMRTI OSKARA DAVIČA

Download
Jevreji i Jugoslavija 1918 - 1953.

Na teritorijama koje su 1918. godine ušle u sastav jugoslovenske države prisustvo pripadnika jevrejskog naroda se, na osnovu izvesnih pokazatelja, odnosno ostataka materijalne kulture, može datirati na preko dve hiljade godina .

Stvaranjem jugoslovenske države 1918. godine, u njenim okvirima su se našli Jevreji iz Srbije, kao i oni iz ostalih južnoslovenskih zemalja koje su dotle bile u sastavu Austro-Ugarske. Medju njima su postojale znatne razlike po poreklu, jeziku, kulturi, tradicijama, pa i socijalnoj strukturi...

Download
ADIO KERIDA S Prevodom

ADIO KERIDA S Prevodom

Download
ANDERLETO S Prevodom

ANDERLETO S Prevodom

Download
DURME S Prevodom

DURME S Prevodom

Download
EN LA MAR S Prevodom

EN LA MAR S Prevodom

Download
HAMISA ASAR S Prevodom

HAMISA ASAR S Prevodom

Download
IL BASTIDOR S Prevodom

IL BASTIDOR S Prevodom

Download
KEN EZ ESTO S Prevodom

KEN EZ ESTO S Prevodom

Download
KLARO DEL DIJA S Prevodom

KLARO DEL DIJA S Prevodom

Download
L-AMOR S Prevodom

L-AMOR S Prevodom

Download
MADAM GASPAR S Prevodom

MADAM GASPAR S Prevodom

Download
Dan sjecanja na Holokaust

PRIPREMA ZA DAN SJEĆANJA NA HOLOKAUST
Upute nastavnicima

Ove smjernice za pripremu Dana sjećanja na holokaust izrađene su za nastavnike koji podučavaju učenike srednjih škola u državama sudionicama OSCE (Organizacije za europsku sigurnost i suradnju - OESS), sa naglaskom na prijedlozima o planiranju komemorativnih aktivnosti vezanih za godišnju proslavu Dana sjećanja na holokaust.

Download
Prezivjeli smo II svjetski rat

U knjizi je opisan trnoviti put kojim je Cezar Zadik-Danon prošao  sa svojom porodicom - ocem, mostarskim trgovcem Avramom Danonom, majkom Sarinkom, sestrom Palombikom, očevom sestrom Sarom i njenim kćerima Esterom - Ernom i Ritom, te udovicom očevog brata Davida, Solčikom i njenom djecom: Ernom i Sadom-Zadikom.

Download
Sefardske Nosnje by Sonja Elazar

Pogledajte dio prezentacije pod nazivom "Sefardske nosnje od izgona iz Španije do Drugog svjetskog rata", autora Sonje Elazar.

Prezentacija je održana povodom Evropskog dana Jevrejske kulture u Sarajevu, 2. septembra 2007. godine

Download
Sidur Tefila Lehol Asana - Molitvenik za cijelu godinu

Prema mudracima Talmuda čovjek je jedino biće našeg svijeta koje je obdareno izborom slobodne volje. Dok ostalim bićima upravljaju instinkti kojima se ona ne mogu oduprijeti – dotle čovjek posjeduje razum uz pomoć koga može nadvladati svoje primarne nagone, podređujući ih svojoj volji - i djelujući u skladu sa vlastitom savješću.

Razlika između ljudskih i životinjskih postupaka je dakle u tome što su ljudski postupci posljedica odluke – i kao takvi smisaoni – odnosno vođeni određenim motivom i upravljeni ka određenom cilju - dok su životinjski postupci uzrokovani instinktom ili dresurom.

I bogosluženje, kao eminentno ljudski čin, ima svoje motive i ciljeve...

Download
Arvit

U Petoj Knjizi Mojsijevoj (Devarim) u šestoj glavi, u pasusu nazvanom po riječima kojima počinje "Šem’a Yisrael" - Čuj Izraele (4-9 stih) između ostalog stoji napisano: "Neka ove riječi koje ti ja danas zapovjedam budu u srcu tvom... GOVORI NJIMA KAD LIJEŽEŠ I KAD USTAJEŠ". U istoj knjizi, u jedanaestoj glavi, u pasusu koji počinje riječima "Veaya im šamoa" - "I biće ako budete slušali" (13-21 stih) naloženo je: "I složite ove riječi moje u srce svoje...

Download
Minha za radni dan

On je milosrdan - oprostiće nam bezakonje i neće nas uništiti, On suzdržava gnjev svoj - i neće dati da se razbukta sav bijes Njegov.

Blago onima koji borave u domu Tvom, neprekidno Te slave, Sela! - Blago narodu kome je tako, blago narodu čiji je Bog Gospod!

Download
Yom a-Kipurim

Yom a-Kipurim je dan pokajanja za sviju: za pojedinca i za zajednicu – i predstavlja završetak procesa oprosta i pomirbe Izraelu. Stoga, svi su dužni pokajati se i priznati vlastite grijehe na Yom aKipurim. Micva jom-kipurskog priznanja grijehova (heb: viduy) počinje već u poslijepodne dana koji prethodi...

Download
Berahot

Blagoslovi (hebrejski berahot) se prema predmetu blagosiljanja dijele u tri grupe:
1) "Birkot aneenin” (Blagoslovi koji se izgovaraju prije uživanja hrane mirisa i slično) 
2) “Birkot amicvot” (Blagoslovi koji se izgovaraju prije vršenja micvot) 
3) “Birkot aodaa” (Blagoslovi zahvale)

Download
Bakarsic O Hagadi

Bakarsic O Hagadi

Download
SarajevskaMegila

SarajevskaMegila

Download
Sarajevska Megila Eliezer Papo

Sarajevska Megila Eliezer Papo

Download
Sefardske Price

Sefardske Price

Download
Tora I Ljudska Prava

Tora I Ljudska Prava

Download
Datum
24th of Kislev, 5784
December 8, 2023
Jevrejski kalendar

Haggadah
Haggadah

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevsha Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti

Čitaj više

Downloads
Jevrejski Glas

Link

Downloads
SaLon

Link