Circle Image

Leksikon

All
A B C D E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S T U V Z
Term - Termin Definition - Definicija
cadik cadik (hebr.) = pravednik, osoba poštovana u narodu radi visokih moralnih kvaliteta i velike pobožnosti. Meðu hasidima termin cadik oznaèava rabinskog voðu pokreta. (množina: cadikim)
cedaka cedaka (hebr.) = milostinja. (množina: cedakot)
cicit cicit (hebr.) = resa na talitu (molitvenom ogrtaèu). (množina: cicijot)
Cion Cion (hebr.) = Ime brda pored iznad biblijskog Jerusalima koje je postalo simbol nade u povratak u Zemlju Otaca i po kome je Cionizam dobio ime.
Cionizam Cionizam = politièki pokret osnovan u Evropi koncem prošlog vijek èiji cilj je bio obnova jevrejske državnosti u staroj domovini.
com com (hebr.) = post. (množina: comot)
Com Gedalja Com Gedalja (hebr.) = Gedaljin Post, treæi dan mjeseca Tišrija – poludnevni post (od izlaska do zalaska sunca uzdržava se od uživanja bilo kakve hrane ili piæa) u znak sjeæanja na ubistvo Gedalje sina Ahikamovog kojim je uništen i posljednji ostatak jevrejske samouprave u Izraelu, pokorenom od strane Navukodonosora cara vavilonskog, i kojim je definitivno zapeèaæen dekret o progonstvu cijelog naroda. (Za detaljan opis razvoja dogaðaja koji je uslijedio Gedaljinom ubistvu vidi: Biblija, II Knjiga o Carevima glave 25 i 26.)