Circle Image

Leksikon

All
A B C D E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S T U V Z
Term - Termin Definition - Definicija
El male rahamim El male rahamim = “Bože pun milosti”, poèetne rijeèi liturgijskog teksta koji se u posljednjim stoljeæima uvriježio meðu aškenaskim Jevrejima – a kojim se zaziva božanska milost nad preminulim èlanovima porodice (vidi takoðe: Jizkor). Meðu sefardskim Jevrejima nastao je, u istu svrhu, liturgijski tekst koji se zove (H)aškava. Poseban oblik molitve “El male rahamim” u kom se zaziva božanska milost nad Jevrejima pobijenim u pogromima i progonima prihvaæen je kao centralni dio komemorativnih bogosluženja koji se održavaju na Jom (H)a-Šoa (Dan Holokausta) širom jevrejskog svijeta.
Erev Šabat Erev Šabat (hebr.) = predveèerje subote. Subota poèinje sa zalaskom sunca u petak. Nekoliko minuta prije zalaska sunca domaæica pali subotnju svijeæu uz blagoslov: “Baruh Ata Adonaj Elo(h)enu Meleh (h)a-olam ašer kidešanu bemicvotav vecivanu le(h)adlik ner šel Šabat.” “Blagosloven si ti Gospode Bože naš Kralju svijeta, koji si nas posvetio svojim zapovijedima i zapovjedio nam da zapalim subotnju svijeæu.” Subotnja veèernja služba (arvit šel Šabat) koja poèinje iza zalaska sunca u petak sastoji se, kao i arvit na radni dan, “Kerijat Šema” sa uvodnim i zakljuènim blagoslovima, te od tefila – s tim što subotom i praznikom amida obuhvata samo sedam blagoslova – jer se umjesto trinaest središnjih peticionih (ne smatra se primjerenim moliti se na Šabat ili praznik za konkretne stvari) pojavljuje blagoslov kojim se zahvaljuje Bogu zbog praznika ili Šabata kojim je posvetio jevrejski narod. S vremenom uvriježio se obièaj da se redovni i obavezni dio bogosluženja predupredi izvjesnim psalmima i pijutim. Tako se na subotnjoj veèernjoj službi prije uvodnih blagoslova za Šema èitaju: Psalam 29 – (H)avu l-Adonaj, mistièni pijut Leha Dodi (“Hajde dragi”) kojim se prisutni pozivaju da izaðu u susret nevjesti kraljici Suboti – a potom Psalmi 92 i 93.