Circle Image

Leksikon

All
A B C D E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S T U V Z
Term - Termin Definition - Definicija
galut galut (hebr.) = progonstvo, dijaspora. (množina: galujot)
gemilut hasadim gemilut hasadim (hebr.) = dobrotoljublje, ljubaznost, prijaznost, èinjenje milosti bez oèekivanja nagrade ili protuusluge. Postupci gemilut hasadim ukljuèuju mnogo više od termina cedaka koji se, uglavnom, odnosi na pitanja skrbi o fizièkim potrebama siromašnih (hrana odijelo i slièno) – na primjer: gostoprimstvo), bikur holim (obilazak bolesnih), èuvanje mrtvaca, opremanje mrtvaca koji nema bliže rodbine i slièno.
geniza geniza (hebr.) = mjesto na groblju gdje se sahranjuju rabljene knjige sa Tora tematikom. Spomenik na genizi obièno se obilježava uklesavanjem ili vajanjem otvorene knjige. (množina: genizot)
goses goses (hebr.) = osoba na umoru. Samrtnika ne treba ostavljati samog. Boravak u društvu osobe na samrti smatra se velikom micva. Samrtniku ne treba dopustiti da se prepusti razmišljanju o smrti. Obièaj je da u trenutku nastupanja smrti, sin ili neko od èlanova porodice, pažljivo sklopi oèi i zatvori usta pokojnika. Po nastupanju smrti tijelo se spušta na pod i pokriva èaršafom, a u blizini glave pali se svijeæa. (množina: gosesim)
Galerija za žene U jevrejskoj tradiciji muškarci i žene sjede odvojeno tijekom molitve i uèenja Tore. U svijetu Jevreja možete pronaæi mnogo raznih galerija za žene; neke imaju samo zavjesu kojom su žene odvojene od muškaraca, druge imaju dekorativne drvene pregrade a u mnogim sinagogama žene sjede iznad svetišta na balkonima koji se nalaze na drugom katu. Ovo odvajanje muškaraca i žena potjeèe iz tradicionalnih pravila skromnosti koja su dio opširnog i elaboriranog skupa pravila Jevrejskog zakona. Vjeruje se da osoba koja se obraæa Bogu mora biti iskrena srca i èistih namjera te da je dom mjesto za sakupljanje, ali za vrijeme molitve osoba treba biti sama bez kušnji i odvlaèenja pažnje.