Circle Image

Haci Kadiš

hazan:     Yitgadal veyitkadaš šeme raba...
svi:         Amen!
hazan: ... bealma divera hirute, veyamlih malhute, veyacmah purkane  vikarev mešihe...
svi:         Amen!
hazan: ... behayehon uvyomehon - uvhaye dehol bet yisrael, baagala,  uvizman kariv - veimru: Amen!
svi:         Amen!  Yee šeme raba mevarah lealam ulalme almaya!
hazan:   Yee šeme raba mevarah lealam ulalme almaya!  Yitbarah, veyištabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnase, veyitadar, veyitale veyitalal šeme dekudša, berih U...
svi:          Amen!
hazan: ... leela min kol birhata, širata, vetušbehata venehemata daamiran bealma - veimru: Amen!
svi:      Amen! 

 

hazan:     Neka se veliča i neka se sveti ime veliko...
svi:
         Amen!
hazan:
 ... u svijetu koji je stvorio po svojoj volji, i neka se zacari carstvo Njegovo, i neka procvjeta spasenje Njegovo, i neka bi bio blizu Pomazanik Njegov... 
svi:
         Amen!
hazan:
 ... za života vaših i u dane vaše  - te za života svog Doma Izraelovog – brzo i u vrijeme skoro – i recite: Amen!
svi:
         Amen!  Neka bude veliko ime blagosloveno zauvijek i u vijeke vijekova!
hazan:
   Neka bude veliko ime blagosloveno zauvijek i u vijeke vijekova!  Neka bi bilo blagosloveno, slavljeno, čašćeno, uzdignuto, uzvrhovljeno, urešavano, uzvišeno i hvaljeno ime Svetog blagosloven neka je...  
svi:
         Amen!
hazan:
 ... koje je znad svakog blagoslova, pjesme, ode i pohvale koje se govore na zemlji – i recite:    Amen!
svi:         Amen!
Datum
15th of Tishrei, 5784
September 30, 2023
Jevrejski kalendar

Haggadah
Haggadah

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevsha Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti

Čitaj više

Downloads
Jevrejski Glas

Link

Downloads
SaLon

Link