Circle Image

Ana Adonaj (iz jutarnje službe za Jom akipurim)

Pijut Ana Adonaj iz službe za Jom akipurim 

Ana Adonay, rahameha yerau,
Ana eater leam tefila yisau.
Ana imace - ki vešimha karau.
Šomea tefila adeha kol basar yavou.

Ana Adonay, ezon na et tehinati,
Bekori belev anun, refa et meginati,
Šima Adonay cedek, akšiva rinati. 
Šomea tefila adeha kol basar yavou.

Ana Adonay, genon na amuleha,
Delateha bedofkam areem na godleha, 
Šema kol tahanunay bešavi eleha.
Šomea tefila adeha kol basar yavou.

Ana Adonay, akšiva nefeš naana,
Veazoreim bedima berina yikcoru,
Šima tefilati Adonay, veŠavaati aazina.
Šomea tefila adeha kol basar yavou.

Ana Adonay, zohreni ufokdeni,
Veal na kemifali, Adonay, tedineni,
Šema, Adonay, koli ekra; vehoneni vaaneni.
Šomea tefila adeha kol basar yavou.

Ana Adonay, hus na mimeon šameha,
Al ameha aaniyim, ameuahalim rahameha,
Ki šimha nikra al ireha veal ameha.
Šomea tefila adeha kol basar yavou.

Šomea tefila adeha kol; basar yavou.
Šomea tehina eleha kol aruhot yavou.
Yavou eleha aruhot vekol anešama.
Datum
24th of Kislev, 5784
December 8, 2023
Jevrejski kalendar

Haggadah
Haggadah

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevsha Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti

Čitaj više

Downloads
Jevrejski Glas

Link

Downloads
SaLon

Link