Circle Image

Pesah 5771

Pesah 5771 

Poštovani članovi Jevrejske opštine u Sarajevu,

Pesah ove godine počinje 18. aprila 2011. godine večernjom službom u 19.30, te Seder-večerom koja će uslijediti po završetku Arvita. Rezervacije za mjesta za Seder večeru možete izvrsiti kod g-dje Gordane Abinun telefonom na brojeve 229 666 i 229 667 ili lično u sekretarijatu JO.

Rezervacija mjesta za Seder večeru iznosi KM 10 po osobi.

Takodje vas pozivamo na predavanja koja će tokom svog boravka u Sarajevu održati rabin Eliezer Papo i to:

18. April, ponedjeljak
  
19.30   -  ARVIT 
20.15   -  SEDER VEČERA S ČITANJEM HAGADE
 
19. April, utorak

09.00 -   ŠAHRIT

Srdačan pozdrav,
Hag Pesah Sameah
Datum
29th of Adar, 5783
March 22, 2023
Jevrejski kalendar

Haggadah
Haggadah

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevsha Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti

Čitaj više

Downloads
Jevrejski Glas

Link

Downloads
SaLon

Link