Circle Image

Bosanska sefardska ženska medicina

Bosanska sefardska ženska medicina

Već generacijama, u svim kulturama, verovanje u moć reči je jedan od najvaznijih principa magijskog razmišljanja. Jednom izgovorena reč ne moze se povući nazad, ona deluje u stvarnosti, pa čak ima i moć da stvori stvarnost. Mnogi sefardski govorni običaji se zasnivaju na ovom verovanju. Tako, na primer, Ḥam Ribi (= mudrac i učitelj, tradicionalni sefardski način titulisanja rabina) Eliezer (Isaka) Papo, jedan od najpoznatijih ḥahama Sarajeva devetnaestog veka i jedan od najvećih voĎa musar-pokreta, u svojoj knjizi Yacalezu Ḥasidim, upozorava svoje stado ovako:

Ne otvaraj usta Sotoni, jer savez je sa usnama skovan i ne smeš nazvati sadruga goyem (nejevrejinom) ili mumarom (otpadnikom od vere) i slično, jer to će se, daleko bilo, obistiniti na njemu ili na njegovom potomstvu.Uporedo sa ovim konceptom, u sefardskoj popularnoj kulturi demoni se ne pominju po imenu, jer sam pomen dovodi do njihovog pojavljivanja. Bolje je koristiti se eufemizmima kao što su: los de basho (oni odozdo), los mejores de mozotros (bolji od nas), i tako dalje. Štaviše, Sefardi ponekad zovu demone imenom pan barato (jeftin hleb). Ako već reč ima moć da stvori stvarnost, ne samo da se treba kloniti pominjanja demona (čije je pojavljivanje svakako nezeljeno), već treba i zameniti njihova imena imenom nečeg što svi zele dostupno – otuda: jeftin hleb tj. lagodan zivot.

Sefardski Jevreji su obilato koristili blagoslove koji su bili prikladni za priliku ili ličnu situaciju pojedinca u datom trenutku, jer i blagoslovi imaju moć da utiču na stvarnost. Na primer, osobe koje nisu ozenjene, tj. udate, obično se blagosiljalo rečima novio/novia ke te vea (da imamo čast da te vidimo kao mladozenju / mladu), udata zena rečima: afijada ke te vea (da imamo čast da te vidimo sa sinovima), a onom ko učini dobro delo bi rekli el Dio ke to lo page kon bueno (da te Bog daruje dobrom nagradom).

Rad Tamar Alexandera i Eliezera Papo na temu bosanske sefardske ženske medicine možete downloadovati sa našeg sajta iz download sekcije ili direktno na link
Datum
15th of Tishrei, 5784
September 30, 2023
Jevrejski kalendar

Haggadah
Haggadah

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevsha Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti

Čitaj više

Downloads
Jevrejski Glas

Link

Downloads
SaLon

Link