Circle Image

Seder 5773

SEDER 5773

Održat će se u ponedeljak 25. marta 2013. godine s početkom u 19:00 sati.
Službu za Seder vodit će Vjerska komisija "Cadik Danon".
Prijavu za Seder večeru uz kotizaciju od 10 km možete uplatiti kod gospođe Maje Ćuković

Pesah, “Hag a-Macot” ili “Zeman Herutenu” (kako se ovaj praznik još zove na hebrejskom jeziku) najveći je jevrejski praznik, jedan od tri hodočasna praznika (“šaloš regalim”) prilikom kojih su (u vrijeme kad postoji Hram) svi punoljetni muškarci obavezni hodočastiti u Sveti Grad Jerusalim.

U Izraelu prvi i sedmi dan Pesaha su zapovjedni praznici na koje se odnose sve zabrane Šabata (sa izuzetkom kuvanja, koje je na Šabat zabranjeno - a na praznik dozvoljeno ). Ostalih pet dana praznika nazivaju se “Hol ’a-moed” ili polupraznik. U Dijaspori je, zbog mogućnosti greške u određivanju “Roš Hodeš”-a , uvedena praksa da se prvi i sedmi dan praznika protegnu na četrdeset i osam sati, čime se osigurava da je (unatoč mogućoj grešci) ipak, obuhvaćen i pravi praznik. 
Stoga su, u “Galut”-u , dva prva i dva posljednja dana Pesaha “Jamim Tovim” (hebrejski praznici - u jednini “Jom Tov”) - a četiri preostala dana “Hol ’a-moed (polupraznici). Sljedstveno, u Izraelu Pesah traje sedam (od 15-og do 21-og Nisana), a u Dijaspori osam dana (od 15-og do 22-og Nisana).
Pesah se slavi po izričitom božanskom nalogu, kao dan uspomene na “Jecijat Micrajim” - Izlazak iz Misira (Egipta).
Datum
26th of Sh'vat, 5782
January 28, 2022
Jevrejski kalendar

Haggadah
Haggadah

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevsha Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti

Čitaj više

Downloads
Jevrejski Glas

Link

Downloads
SaLon

Link