Circle Image

Koncert Shira U'tfila

Povodom praznika Pesah Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo “La Benevolencija” u suradnji sa Španskom ambasadom u Sarajevu, organizuje koncert etno grupe "Shira U’tfila" iz Beograda.

Koncert će se održati u četvrtak 21. marta u sali Jevrejske opštine u Sarajevu (Hamdije Kreševljakovića 59)  sa početkom u 19:00 sati .

Ulaz na koncert je slobodan.                                    

Grupa  "Shira U’tfila" inspiraciju za svoju muziku pronalazi u bogatsvu jevrejsko - španske, otomansko - turske, arapske i balkanske muzičke tradicije. Do sada su objavili sedam albuma, svirali u cijelom svijetu, i sarađivali u različitim projektima, uključujući istraživanje sefardske muzike sa Balkana, Mediterana i Bliskog istoka.

Posebnu pažnju grupa posvećuje tradicionalnoj sefardskoj muzici, istovremeno je kreativno inovirajući, istražujući njene bogate potencijale i njen kulturalni dijalog sa drugim muzičkim tradicijama.

Grupa "Shira U’tfila" (što u prijevodu znači “pjesma i molitva”) osnovana je 2000. godine na inicijativu Stefana Sablića, pozorišnog reditelja i kantora beogradske sinagoge "Sukat Šalom". Sablić je kompozitor, aranžer, vokalni solist i instrumentalista – izvođač na tradicionalnom bliskoistočnom kordofonom instrumentu tipa laute – udu.

Više informacija na web stranici
http://www.shirautfila.com/albums.htm
Datum
26th of Sh'vat, 5782
January 28, 2022
Jevrejski kalendar

Haggadah
Haggadah

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevsha Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti

Čitaj više

Downloads
Jevrejski Glas

Link

Downloads
SaLon

Link