Circle Image

Predavanje - Kašrut

Predavanje - Kašrut

Vjerska komisija "Cadik Danon" i Omladinski klub Jevrejske opštine u Sarajevu, pozivaju Vas da prisustvujete  predavanju sa temom

  "Kašrut - propisi o ritualnoj čistoći"

Predavanje će se održati u petak 19. aprila 2013. godine u 18 sati, u prostorijama Jevrejske opštine u Sarajevu (Hamdije Kreševljakovića 59).

Predavač Igor Kožemjakin
Datum
26th of Sh'vat, 5782
January 28, 2022
Jevrejski kalendar

Haggadah
Haggadah

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevsha Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti

Čitaj više

Downloads
Jevrejski Glas

Link

Downloads
SaLon

Link